ITIL® Certyfikacja

Proszę znaleźć swoje miejsce w świecie zarządzania usługami IT w nieskomplikowany sposób! Certyfikacja ITIL oferuje modułowe podejście do kwalifikacji. W zależności od celu, badane są różne aspekty struktury. Istnieje pięć certyfikatów ITIL, które można uzyskać poprzez szkolenie.

Do szkoleń ITIL


Certyfikat ITIL Foundation - początek każdej podróży ITIL

Certyfikat ITIL Foundation jest kamieniem węgielnym wszystkich certyfikatów. Uzyskają tu Państwo przegląd wszystkich praktyk, funkcji i ról, które można zastosować w praktyce. Na tej podstawie można ukończyć dalsze kursy, aby krok po kroku rozszerzyć swój certyfikat ITIL.

Przegląd ITIL - łatwa droga

Jeśli nie są Państwo pewni, czy ITIL 4, jako wiodący framework do zarządzania usługami IT, będzie miał znaczenie dla Państwa organizacji lub roli, ITIL Overview może dać Państwu szybki wgląd. Podczas tego kompaktowego kursu przeglądowego szybko dowiedzą się Państwo, czym jest ITIL, w jaki sposób może Państwu pomóc i dla kogo certyfikacja ITIL jest niezbędna. W ramach tego szkolenia ITIL nie uzyskają Państwo jednak oficjalnej certyfikacji.

ITIL Practice Manager (PM) - kompetentny wdrożeniowiec

Najnowszym certyfikatem ITIL, jaki można uzyskać w ramach programu certyfikacji ITIL 4, jest ITIL Practice Manager. Rola ta koncentruje się na wdrażaniu ITIL 4 w organizacji i posiada praktyczną wiedzę na temat tego, w jaki sposób poszczególne praktyki łączą się, aby stworzyć holistyczne zarządzanie usługami IT o wartości dodanej. Od drugiej połowy 2023 roku w naszym programie kursów znajdą Państwo odpowiednie szkolenia ITIL. Aby uzyskać certyfikat ITIL jako Practice Manager, należy z jednej strony ukończyć moduł tematyczny"Create, Deliver & Support", który można również zaliczyć później na ITIL 4 Managing Professional. Z drugiej strony, potrzebna jest praktyczna znajomość co najmniej pięciu z łącznie piętnastu podstawowych praktyk, które zostaną szczegółowo rozpatrzone. Najprostszym i najszybszym sposobem na zdobycie tej wiedzy jest wzięcie udziału w jednym z trzech kompaktowych kursów ITIL, z których każdy obejmuje szczegółowo pięć praktyk: "Monitor, Support & Fulfil", "Plan, Implement & Control" lub "Collaborate, Assure & Improve". Alternatywnie, mogą Państwo zastąpić jedną lub więcej praktyk modułami rozszerzającymi "Zarządzanie relacjami biznesowymi" lub "Zarządzanie zasobami IT", aby poszerzyć swoją wiedzę.

ITIL Certification Managing Professional(MP) - doświadczony ekspert ITIL

Status ITIL 4 Managing Professional potwierdza Państwa praktyczną i techniczną wiedzę na temat skutecznego wdrażania nowoczesnych usług, zespołów i przepływów pracy opartych na technologiach informatycznych. Cała rola Managing Professional została zaprojektowana z myślą o ogólnym spojrzeniu na taktyczny poziom zarządzania usługami.

Aby uzyskać certyfikat ITIL, należy pomyślnie ukończyć cztery moduły tematyczne. Z jednej strony są to trzy kursy: "Create, Deliver & Support", "Drive Stakeholder Value" oraz "High Velocity IT". Z drugiej strony, do uzyskania certyfikatu ITIL potrzebny jest pomyślnie zdany egzamin z modułu "Direct, Plan & Improve", który później można również zaliczyć na poczet ścieżki do zostania Liderem Strategicznym. W przeciwieństwie do starej certyfikacji ITIL v3, nie muszą Państwo wybierać spośród oferowanych kursów, ale bezpośrednio ukończyć określone szkolenia.


Lider strategiczny (SL) - inteligentny decydent

Uzyskując certyfikat ITIL 4 Strategic Leader, wykazują się Państwo umiejętnością opracowywania i wdrażania skutecznej strategii IT i cyfrowej. Jako Lider Strategiczny rozumie Pan/Pani wartość ITIL nie tylko dla IT, ale dla wszystkich usług cyfrowych - i ma Pan/Pani jasne zrozumienie, w jaki sposób ITIL wpływa na cyfrowe strategie biznesowe i nimi kieruje. Aby osiągnąć ten poziom, potrzebują Państwo certyfikatu ITIL z modułu "Digital & IT Strategy" oraz zdanego egzaminu z modułu "Direct, Plan & Improve".

Jeśli są już Państwo specjalistami ds. zarządzania, dzięki nakładaniu się modułów, wystarczy ukończyć pierwszy moduł, aby uzyskać certyfikat ITIL jako lider strategiczny.

ITIL 4 Master - Certyfikacja ITIL dla mistrzów

Status Master jest ostateczną kwalifikacją w ramach ITIL. Stopień ten potwierdza bezpieczne wdrożenie różnych zasad, metod i technik ITIL w praktyce. Aby uzyskać tytuł ITIL Master, należy połączyć trzy certyfikaty: Strategic Leader, Managing Professional i ITIL Practice Manager. Oznacza to, że jeśli są już Państwo Liderem Strategicznym i Profesjonalistą Zarządzającym, potrzebują Państwo jeszcze tylko jednego kompaktowego kursu na temat Praktyk ITIL, aby uzupełnić swoją wiedzę i uzyskać certyfikat ITIL Master. W ten sposób stają się Państwo mistrzami w zakresie ram ITIL, którzy w równym stopniu rozumieją operacyjny, taktyczny i strategiczny poziom zarządzania usługami.

Moduły rozszerzające ITIL 4: Aktualna wiedza specjalistyczna dzięki certyfikacji ITIL

Dodatkowe moduły "ITILSustainability in Digital & IT" oraz "ITIL Acquiring & Managing Cloud Services" przygotują Państwa do nowoczesnego zarządzania usługami przyszłości. Specjalizują się Państwo w obszarach zrównoważonego rozwoju IT i/lub technologii chmury obliczeniowej - i w ten sposób zdobywają Państwo certyfikat ITIL!

Oba kursy można ukończyć niezależnie od siebie i bez wcześniejszej wiedzy. Ponieważ odpowiednie kluczowe koncepcje z frameworka ITIL 4 są częścią szkolenia, teoretycznie nie potrzebują Państwo nawet certyfikatu ITIL 4 Foundation. Każdy moduł kończy się oficjalnym egzaminem. Aby móc do niego przystąpić, należy wykonać cztery zadania praktyczne w ramach szkolenia Sustainability in Digital & IT. W przypadku seminarium Acquiring & Managing Cloud Services nie ma wymagań egzaminacyjnych. Te certyfikaty ITIL są skierowane do wszystkich tych, którzy zajmują się ważnymi tematami przyszłości w kontekście ITIL i chcą odgrywać pionierską rolę w certyfikacji ITIL.

Nowe moduły rozszerzające "Zarządzanie relacjami biznesowymi" i "Zarządzanie zasobami IT" również poruszają bardzo poszukiwane tematy w kontekście ITIL. Cecha szczególna: Oba szkolenia można zaliczyć zamiast po jednej praktyce na drodze do uzyskania tytułu ITIL Practice Manager. Daje to Państwu wiele możliwości specjalizacji na poziomie operacyjnym i uzyskania certyfikatu ITIL zgodnie z Państwa osobistymi wymaganiami.

Proszę odkryć optymalną drogę do uzyskania certyfikatu ITIL i wziąć udział w naszych szkoleniach ITIL!

Do szkoleń ITIL

 

To my: Zespół SERVIEW przedstawia się

Proszę odkryć kreatywne umysły stojące za SERVIEW! Nasz wyjątkowy zespół składa się z wysoce zmotywowanych profesjonalistów z różnych dziedzin, którzy mają wspólny cel: W pełni wykorzystać Państwa umiejętności i wspierać Państwa w rozwoju. Wspólnie staramy się wykorzystać Państwa potencjał i pomóc w rozwoju. Łączymy kwalifikacje i pasję - idealne połączenie, które zainspiruje Państwa i poprowadzi dalej!

więcej

Proszę przekonać się samemu: Zalety SERVIEW

Gwarancja terminowa
100% bezpieczeństwa

Bezkompromisowe bezpieczeństwo dzięki gwarancji harmonogramu SERVIEW. Pokrzyżowane plany, odwołania w ostatniej chwili, kłopoty? Nie z nami!

SERVIEW
Ubezpieczenie audytu

Bezpieczne warunki przystąpienia do egzaminu i bezpłatna powtórka w przypadku niepowodzenia.

Maksymalna elastyczność:
Formaty szkoleniowe SERVIEW

Nasze szkolenia są dostępne w wielu różnych formatach - każdy znajdzie coś dla siebie!