Informacja o prawach autorskich / Informacja o znakach towarowych na stronach SERVIEW

© 2023 SERVIEW GmbH - Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody SERVIEW GmbH. SERVIEW oraz inne produkty i usługi SERVIEW wymienione w niniejszym dokumencie, a także ich logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi SERVIEW GmbH w Niemczech. Wszystkie inne nazwy produktów i usług są znakami towarowymi odpowiednich firm.

 • SERVIEW® jest zarejestrowanym znakiem towarowym SERVIEW GmbH
 • SERVIEW CERTIFIEDTOOL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym SERVIEW GmbH
 • Workbook-Prinzip® jest zastrzeżonym znakiem towarowym SERVIEW GmbH
 • Logo Swirl™ jest znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • ITIL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • IT Infrastructure Library® Zarejestrowany znak towarowy AXELOS Limited, używany za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • PRINCE2 Agile® jest zarejestrowanym znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • PRINCE® jest zarejestrowanym znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • P3M3® jest zarejestrowanym znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • M_o_R® jest zarejestrowanym znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • P3O® jest zarejestrowanym znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • MSP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • MoV® jest zarejestrowanym znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • MoP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • RESILIA™ jest znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • IREB® jest zastrzeżonym znakiem towarowym IREB International Requirements Engineering Board e. V.
 • COBIT® jest znakiem towarowym ISACA® zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • ISO27001™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej.
 • Apollo13™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym GamingWorks BV
 • Grab@Pizza™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym GamingWorks BV
 • Ocean's 99™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym GamingWorks BV
 • Challenge of Egypt™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym GamingWorks BV
 • The Phoenix Project™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym GamingWorks BV
 • Marslander® jest zastrzeżonym znakiem towarowym GamingWorks BV
 • Certyfikowany Agile Service Manager® jest zastrzeżonym znakiem towarowym DevOps Institute
 • DevOps Foundation® jest zastrzeżonym znakiem towarowym DevOps Institute
 • DevOps Leader℠ jest zastrzeżonym znakiem towarowym DevOps Institute
 • Site Reliability Engineering (SRE) Foundation℠ jest zastrzeżonym znakiem towarowym DevOps Institute.
 • SAFe® i Scaled Agile Framework® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Scaled Agile, Inc.
 • TOGAF® jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Open Group. Copyright © 1995-2023, The Open Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • PMI, logo Registered Education Provider, PMBOK, PMP, PgMP, PfMP, CAPM, PMI-SP, PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession, logo PMI oraz logo PMP i PMBOK są znakami Project Management Institute, Inc.
 • DSDM, Atern i AgilePM są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dynamic Systems Development Method Limited.
 • Facebook, logo Facebook i F, FB, Face, Poke, Wall i 32665 są znakami towarowymi firmy Facebook.
 • Twitter i Tweet są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Twittera.
 • Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Chrome, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Gmail, YouTube, Dalvik i Android są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Google Inc.
 • Wszystkie inne nazwy produktów i usług są znakami towarowymi odpowiednich firm.