Czym jest Lean Six Sigma?

Historia Lean Management i Six Sigma

Historia Six Sigma i Lean Management to ścieżka dwóch uzupełniających się filozofii, obu poświęconych optymalizacji procesów biznesowych. Ich połączenie doprowadziło do powstania potężnej metodologii znanej dziś jako Lean Six Sigma, która jest stosowana w firmach z wielu różnych branż na całym świecie.

Six Sigma: Początki Six Sigma sięgają lat 80-tych XX wieku, kiedy to została opracowana przez firmę Motorola w USA w celu poprawy jakości procesów produkcyjnych. Skupiono się na minimalizacji zmienności w procesach i zmniejszeniu poziomu błędów w celu osiągnięcia niemal doskonałych produktów i usług. Metodologia ta wykorzystuje narzędzia statystyczne i techniki analizy danych w celu identyfikacji i eliminacji pierwotnych przyczyn wad. Sukces Motoroli zainspirował inne firmy, w tym General Electric, która uczyniła Six Sigma centralną częścią swojej strategii korporacyjnej w latach 90. pod kierownictwem CEO Jacka Welcha.

Lean management: Lean management, znany również jako lean thinking lub lean production, ma swoje korzenie w Toyota Production System (TPS), który został opracowany w Japonii po II wojnie światowej. Celem było wyeliminowanie marnotrawstwa ("muda" w języku japońskim) i maksymalizacja wydajności procesu w celu szybszego reagowania na potrzeby klientów i zapewnienia wyższej jakości. Zasady lean obejmują ciągłe doskonalenie (kaizen), optymalizację przepływu pracy i maksymalizację wartości dla klienta przy jednoczesnej minimalizacji marnotrawstwa.

Połączenie Six Sigma i Lean Management: Połączenie Six Sigma i Lean Management w Lean Six Sigma nastąpiło pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku, kiedy firmy zdały sobie sprawę, że połączenie tych dwóch podejść jest jeszcze skuteczniejszą strategią usprawniania procesów biznesowych. Podczas gdy Six Sigma koncentruje się na redukcji błędów i zmienności, Lean Management ma na celu eliminację marnotrawstwa i przyspieszenie procesów. Razem zapewniają one kompleksowe ramy optymalizacji procesów, które poprawiają zarówno wydajność, jak i jakość.

Lean Six Sigma łączy zatem opartą na danych, analityczną głębię Six Sigma z elastycznością i szybkością szczupłego zarządzania, aby umożliwić firmom optymalizację procesów, zwiększenie zadowolenia klientów i osiągnięcie trwałego sukcesu biznesowego. Ta synergia sprawiła, że Lean Six Sigma stała się cennym i szeroko stosowanym podejściem w globalnym świecie biznesu, koncentrującym się na ciągłym doskonaleniu i doskonałości operacyjnej.

Certyfikaty

  • Lean Six Sigma to sprawdzona metodologia, której celem jest poprawa wyników biznesowych poprzez systematyczną optymalizację procesów oraz redukcję marnotrawstwa i zmienności. Łączy ona w sobie zasady szczupłego zarządzania, które koncentrują się na minimalizacji marnotrawstwa w ramach procesu, ze statystycznymi narzędziami i technikami Six Sigma, które mają na celu maksymalizację jakości procesu poprzez eliminację wad.
  • Yellow Belt: Certyfikat Lean Six Sigma Yellow Belt jest punktem wyjścia dla osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę na temat metod Lean Six Sigma. Yellow Belt uczą się podstawowych zasad Lean Six Sigma i tego, w jaki sposób mogą one pomóc w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów. Często są oni członkami zespołów w projektach prowadzonych przez Green lub Black Beltów i pomagają w zbieraniu i analizowaniu danych oraz wdrażaniu strategii doskonalenia
  • Green Belt: Certyfikat Green Belt jest przeznaczony dla osób, które chcą zagłębić się w metodologię Lean Six Sigma. Green Belt otrzymują kompleksowe szkolenie w zakresie narzędzi i technik Lean Six Sigma i są w stanie samodzielnie zarządzać średniej wielkości projektami. Analizują i rozwiązują problemy jakościowe oraz pracują nad usprawnieniem procesów w celu zwiększenia wydajności i zadowolenia klientów. Green Belts służą również jako mentorzy dla Yellow Belts i wspierają Black Belts w bardziej złożonych projektach
  • Black Belt: Black Belts są ekspertami w metodologii Lean Six Sigma i kierują dużymi i złożonymi projektami. Posiadają dogłębną wiedzę z zakresu analizy statystycznej, zarządzania projektami i są przeszkoleni w zakresie umiejętności przywódczych, aby skutecznie zarządzać zespołami i napędzać zmiany w organizacji. Black Belts identyfikują strategiczne możliwości, kierują wielofunkcyjnymi zespołami i poprzez swoje projekty bezpośrednio przyczyniają się do wyników finansowych i strategicznego sukcesu organizacji. Pełnią również rolę mentorów i trenerów dla Zielonych i Żółtych Pasów, promując rozprzestrzenianie się Lean Six Sigma w całej organizacji i pomagając ustanowić kulturę ciągłego doskonalenia.

Lean Six Sigma to nie tylko zestaw narzędzi statystycznych i analitycznych; to filozofia i ramy mające na celu tworzenie wartości dla klienta poprzez ciągłe doskonalenie. Stosując Lean Six Sigma, organizacje mogą nie tylko poprawić wydajność i jakość procesów, ale także stworzyć zrównoważoną kulturę doskonałości, która angażuje i wzmacnia pracowników na wszystkich poziomach. Certyfikaty Lean Six Sigma zapewniają ustrukturyzowaną ścieżkę rozwoju dla profesjonalistów, którzy chcą rozwijać swoją karierę i mieć wymierny wpływ na wyniki swojej organizacji.

Proszę przekonać się samemu: Zalety SERVIEW

Gwarancja terminowa
100% bezpieczeństwa

Bezkompromisowe bezpieczeństwo dzięki gwarancji harmonogramu SERVIEW. Pokrzyżowane plany, odwołania w ostatniej chwili, kłopoty? Nie z nami!

SERVIEW
Ubezpieczenie audytu

Bezpieczne warunki przystąpienia do egzaminu i bezpłatna powtórka w przypadku niepowodzenia.

Maksymalna elastyczność:
Formaty szkoleniowe SERVIEW

Nasze szkolenia są dostępne w wielu różnych formatach - każdy znajdzie coś dla siebie!