Akceptacja egzaminów PeopleCert jest teraz możliwa za pośrednictwem "wersji internetowej"


Akceptacja egzaminów PeopleCert jest teraz możliwa za pośrednictwem "wersji internetowej"

SERVIEW ma przyjemność poinformować Państwa o ważnej innowacji wprowadzonej przez PeopleCert. PeopleCert niedawno uruchomił "Web Based Exam Driver", innowacyjne rozwiązanie do zdawania egzaminów online, które pozwala kandydatom na przystąpienie do egzaminów certyfikacyjnych bezpośrednio z przeglądarki internetowej (Microsoft Edge, Google Chrome, Opera lub Safari).

Rozwój ten stanowi znaczący postęp w zakresie dostępności i wygody egzaminów certyfikacyjnych, ponieważ kandydaci nie muszą już instalować specjalistycznego oprogramowania na swoich komputerach. Web Based Exam Driver zapewnia płynną i przyjazną dla użytkownika platformę, która upraszcza proces zdawania egzaminów online. Rozwiązanie to podkreśla zaangażowanie PeopleCert w wykorzystywanie innowacyjnych technologii w celu poprawy dostępu do edukacji i elastyczności przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i integralności. Monitorowanie na żywo przez przeszkolonych egzaminatorów zapewnia, że standardy egzaminacyjne są konsekwentnie przestrzegane.

SERVIEW w pełni popiera tę inicjatywę PeopleCert, ponieważ jest ona zgodna z naszym zobowiązaniem do zapewnienia najlepszych możliwych doświadczeń edukacyjnych i dostępności dla uczestników naszych kursów. "Wprowadzenie przez PeopleCert Web Based Exam Driver jest znaczącym krokiem naprzód w świecie certyfikacji i odzwierciedla zmieniające się potrzeby i oczekiwania dzisiejszych uczących się i profesjonalistów" - powiedział dyrektor zarządzający SERVIEW Michael Kresse. "Jesteśmy dumni, że możemy zapewnić naszym studentom dostęp do tak zaawansowanych rozwiązań, które wspierają i usprawniają rozwój ich kariery". Zainteresowani kandydaci mogą zarejestrować się na kursy za pośrednictwem strony internetowej SERVIEW i otrzymać wszystkie niezbędne informacje i wsparcie, aby przygotować się do egzaminu online za pomocą Web Based Exam Driver.

Wspierając takie innowacje, SERVIEW kontynuuje swoje zaangażowanie w dostarczanie wiodących usług szkoleniowych i certyfikacyjnych, które torują drogę do sukcesu naszych studentów w stale zmieniającym się środowisku zawodowym. 

Więcej informacji na temat Web Based Exam Driver znajdą Państwo tutaj :

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych usług lub chcieliby Państwo otrzymać wycenę:

Dla Niemiec: +49 (0) 6172 17744-60 (08:00 - 18:00)

Dla Stanów Zjednoczonych: +1 (646) 537 7672 

e-mail formularz kontaktowy WhatsApp Konsultacje

Szkolenie

Proszę znaleźć szkolenie tutaj

LinkedIn

Bilety BMPK